วิธีการตั้งค่าโปรแกรม AnyDesk บนเครื่องMac

วิธีการตั้งค่าโปรแกรม AnyDesk บนเครื่องMac
แก้ปัญหาคอมออนไลน์
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/qeci

AnyDesk เป็นโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop) ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
สามารถโหลดโปรแแกรม anydeskสำหรับเครื่องMac ได้ที่นี่ 
เมื่อโหลดมาแล้วให้ทำการติดตั้งไปตามปกติ เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ เราจะต้องไปให้สิทธิ์โปรแกรม 3 อย่างตามรูปไม่เช่นนั้นแล้ว เครื่องที่รีโมทเข้าจะ
ไม่สามารถคลิกได้
สิทธิ์ที่ต้องให้กับ anydesk 3 อย่างคือ
1 Screen Recording
2 Accessibility
3 Full Disk Access

1 การให้สิทธิ์ Screen Recording
เลือก open screen rececording preference

จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้เลือก open screen rececording preference

ปลดล็อคกุญแจก่อน จากนั้นติกถูกที่ anydesk ถ้ามันถามว่าจะออกจาก anydeskหรือไม่ให้กดLater

2 การให้สิทธิ์ Accessibility
เลือก Request Accessibility

เลือก Open System Preferences

ถ้ามันให้ใส่ password ก็ใส่ให้มัน

ปลดล็อคก่อน แล้วติกตามรูป เสร็จแล้วก็ปิดไป

3 การให้สิทธิ์ Full Disk Access

ปลดล็อคก่อน ถ้าหมายเลข 3 ไม่มีก็ข้ามไปเลย ถ้ามีก็ติกด้วย กดหมายเลข 4 ออกจาก anydesk
ถ้าไม่กด4 ก็ต้องไปQuit anydeskออกเอง เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย เครื่องที่รีโมทเข้ามาก็จะสามารถคลิกได้ถ้าเจอหน้าแบบนี้ต้องออกจาก anydesk แล้วเปิดใหม่

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/qeci

Related Articles