ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/VT0Lp

ในบางกรณีเราต้องการตั้งค่าให้ google เป็น default search engine แทนที่ bing แต่พอจะเข้าไปตั้งกลับไม่มี google ให้เลือก

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

มาดูวิธีเพิ่มกัน ที่ microsoft Edge ที่ปุ่ม…ด้านบนขวามือ > Settings

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

Privacy, search, and services 

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

Address bar and search
ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

Manage search engines

 

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

เลือก ADD

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

จากนั้นตั้งค่าตามรูป

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย
วางcodeข้างล่างที่ช่อง URL with %s inplace query จากนั้นกด ADD

{google:baseURL}search?q=%s&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:bookmarkBarPinned}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}{google:contextualSearchVersion}ie={inputEncoding}

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/VT0Lp

Related Articles