งานเปลี่ยนสายเมน cooling tower เสริมมิตรทาวน์เวอร์

DSC_0562

DSC_0563

DSC_0594

DSC_0598

DSC_0600

DSC_0603

DSC_0605

DSC_0610_001

DSC_0625

DSC_0629

DSC_0630

DSC_0674

DSC_0677

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *