งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารฟอร์จูนโซนศูนย์อาหารพนักงาน

DSC_0075 DSC_0073 DSC_0072 DSC_0071 DSC_0068 DSC_0063_001 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0067

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *