งานติดตั้ง smoke detector ที่อาคาร CP3 พญาไท

งานติดตั้ง smoke detector ที่อาคาร CP3 พญาไท
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/5Ct0G

 

ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke ติดตั้ง smoke

smoke detector smoke detector   smoke detector smoke detector smoke detector smoke detector smoke detector smoke detector  smoke detector smoke detector

smoke detector

smoke detector

การตรวจสอบการทำงาน smoke detector DSC_0080

หมาย เหตุ R ที่คร่อมตัวสุดท้าย 3.9k แต่ไม่แน่เสมอไป แล้วแต่โมดูลที่ใช้แจ้ง Alarm

ยี่ห้อใครยี่ห้อมัน

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/5Ct0G

Related Articles