คำสั่งสำหรับทดสอบ SSD โดยไม่ต้องโปรแกรมเพิ่ม

คำสั่งสำหรับทดสอบ SSD โดยไม่ต้องโปรแกรมเพิ่ม
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/5VSor

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถทดสอบการอ่านเขียนของSSDของเรา โดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม
วิธีการมีดังนี้ เปิด command prompt ด้วยสิทธิ์ administrator
จากนั้นพิมพ์คำสั่ง แล้วกด enter

winsat disk -drive C


เราก็จะได้ความเร็วในการเขียนอ่าน SSD ตามในรูป จะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมทดสอบSSD
เราสามารถทดสอบได้โดยการใช้คำสั่งแทน

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/5VSor

Related Articles