การเปลี่ยน การค้นหา default จาก bing เป็น google ใน microsoft Edge ตัวใหม่

การเปลี่ยน การค้นหา default จาก bing เป็น google ใน microsoft Edge ตัวใหม่
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/7cR8I

ไปที่ Setting >Privacy and service > Address bar

เปลี่ยนเป็น google หรือ search engine ตัวอื่นได้เลย

สามารถเข้า หน้าตั้งค่าโดยการ พิมพ์ edge://settings/search ที่address ก็ได้

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/7cR8I

Related Articles