การเปลี่ยนขนาดตัวอักษรของ Windows 10

การเปลี่ยนขนาดตัวอักษรของ Windows 10
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/or8Y4

ไปที่ setting > Ease of access

ก่อนเปลี่ยน

 

ปรับขนาดตามต้องการ ปรับแล้วกด Apply

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/or8Y4

Related Articles