การติดตั้ง font ให้โปรแกรมตระกูล Adobe โดยไม่ให้หนักเครื่อง

การติดตั้ง font ให้โปรแกรมตระกูล Adobe โดยไม่ให้หนักเครื่อง
แก้ปัญหาคอม