การตั้งค่า windows 11 เบื้องต้น

การตั้งค่า windows 11 เบื้องต้น
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/RObqG

ไปที่ start > setting

การตั้งค่าเวลาและวันที่

ไปที่ Time & language > Date & time

ที่ Date & Time

1 ที่ Set time automatic เลือก On
2 ที่ Time zone เลือก UTC+07:00 Bangkok,Hanoi+Jakata
3 ถ้าหากเวลาไม่ตรง ให้เลือก Sync now
4 กดที่หมายเลข 4
เพื่อกลับไปตั้งค่าต่อไป

การเพิ่มภาษาไทย

Time & language > Language & region > Add a language

พิมพ์ thai ช่องค้นหา เลือก ภาษาไทย จากนั้นคลิก Next

คลิก Install

การตั้งค่าประเทศเป็นประเทศไทย

ที่ Time & language > Language & region >Country or Region เลือก Thailand
ที่ Regional format
เลือก Thai(thailand)

การเพิ่มปุ่มสลับ Keyboard ภาษาไทย

ที่ Time & language > Language & region >typing

ที่ typing > Advanced keyboard setting


เลือก Advance keyboard settings > Input language hot keys

เลือก Change Key Sequnce

เลือก Grave Accent


ปุ่มสลับภาษาที่เลือกแล้ว


กดลูกศรย้อนกลับ เพื่อไปตั้งค่าให้ Windows 11 อ่านไฟล์ภาษาไทย

การตั้งค่า Windows 11 อ่านไฟล์ภาษาไทย

ที่ Time & language > Language & region 

เลือก > Administrative language settings

ที่ Change system locale เลือก Thai (Thailand)

เลือก Restart เพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/RObqG

Related Articles