โขว์ My computer บน windows 2012

 

ไปที่ run พิมพ์

“%Systemroot%\system32\rundll32.exe” shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0

 

 

Facebook Comments

Share This: