แก้เครื่องปริ๊นเตอร์ HP ขึ้น error 49 หรือ error 79

HP ขึ้น error 79

ปริ๊นเตอร์ HP ขึ้น error 49 หรือ error 79 แล้วมันจะให้ปิดเครื่อง พอเปิดใหม่ก็เป็นอีก

 

สาเหตุเพราะมีไฟล์งานค้างอยู่ในคิวปริ๊น ให้ลบไฟล์งานในคิวออกให้หมด

 

หลังจากนั้น ปิดปริ๊นเตอร์แล้วเปิดใหม่ ก็ใช้ได้

 

 

 

Facebook Comments

Share This: